Спечелен проект за опазване на египетския лешояд [ 2009-07-21 01:37:09 ]

БДЗП спечели проект „Мерки за опазване на египетския лешояд, като флагшип вид птица в Източна България” финансиран от Rufford Small Grants Foundation.
Според широко приетото определение флагшип вид е „харизматичен вид гръбначно животно, което може да бъде използвано за провеждане на природозащитна кампания, защото събужда обществения интерес и симпатия”.

В България последните египетски лешояди обитават места със запазена и богата на биоразнообразие природа. Стоейки в края на хранителните вериги и имайки висока толерантност към близко съжителство с човека, египетският лешояд се явява индикатор, както за запазено биоразнообразие, така и за толерантно и традиционно уважаващо природата местно население.

Целите на проекта са да допринесе за дългосрочното опазване на най-застрашеният и най-бързо намаляващ вид хищна птица в Европа, чрез прилагане на приоритетни дейности от Националния план за опазване на вида за 2009 и 2010 г.

В последните 10 години египетския лешояд изчезна от редица райони в България, които традиционно е обитавал в продължение на векове. През 2004 г. за последно беше наблюдавана двойка в Странджа планина, а през 2008 г. с изчезването на последната известна териториална птица от Пирин, вида вероятно е изчезнал като гнездящ и от Югозападна България. Египетският лешояд е на границата на изчезването и в Северозападна и Централна Северна България, където обитават съответно последните две и една двойки, нито една от които не успя да отгледа малки през 2009 г.

Специфичните цели, които си поставя настоящия проект са само малка част от необходимите мерки за опазване на вида и още веднъж подчертават пълната незаинтересованост на държавата за опазването на най-чувствителните и застрашени видове от природата на България.

Планираните цели за постигане по време на изпълнение на проекта са:
1) Да се повиши оцеляемостта на египетския лешояд през размножителния период, чрез извършване на изкуствено подхранване;
2) Да се разкрият неизвестни застрашаващи фактори, свързани със замърсяване на храната и последващо акумулиране на вредни вещества в неизлетелите малки;
3) Да се развие човешки капацитет за продължаване на работата по опазване на вида в бъдеще;
4) Да се повиши обществената загриженост за опазването на египетския лешояд сред местните общности;

Изказваме благодарности на Емилиян Стойнов (Фонд за дивата флора и фауна), Стефан Аврамов (Българска фондация биоразнообразие) и Теодора Скартси (WWF Гърция), които спомогнаха за настоящия проект.

Резюме на проекта може да бъде намерено на страницата на Rufford Small Grants Foundation

За повече информация и заявяване на желание за участие в дейностите по проекта:
Ивайло Ангелов
Координатор на дейностите по опазване и изследване на египетския лешояд в БДЗП
ivailoangelov@abv.bg