[ 2009-10-12 03:09:25 ]

Подобряване на гнездова ниша за египетски лешояд.

Improvement

На 10.10.2009 г. екип на БДЗП и Фонда за дивата флора и фауна модифицира естествена скална ниша в Котленска планина, като я направи подходяща за гнездене на египетски лешояди. Още през 1993 г. видът е изчезнал от Котленския край, за да се появи отново през лятото на тази година, когато в резултат на започналата реинтродукция на белоглави лешояди, 4 неразмножаващи се египетски лешояди се задържат за няколко месеца в района. Една от птиците е наблюдавана да посещава скална ниша подходяща за построяване на гнездо.

Това събуди желанието ни да подобрим условията за гнездене на вида и при предварително посещение на района в края на септември беше избрана и посетена друга скална ниша, която по размери и изложение е отлична за гнездене на египетски лешояди, но е трудна за влитане на птиците. Проблемът за кацането на птиците произлиза от това, че скалата от двете страни пред нишата е доста издадена и оформя нещо като улей в дъното на който е нишата. За да направим възможно заемането на нишата от египетски лешояди решихме да издадем напред външния ръб на нишата, чрез изграждане на площадка пред входа й. След седем часова тежка работа на скалата успяхме от арматурно желязо, мрежа, камъни и бетон да изградим платформа дълга 120 см и позволяваща на птиците да кацат на нея и с няколко крачки да се озовават в отличната за гнездене скална ниша.

През пролетта е планирано ново посещение на нишата, като ще бъде извършена реконструкция на гнездо на египетски лешояд, с ползване на строителен материал и хранителни остатъци от обитавани гнезда на вида от други части на страната.

Надеждата ни е, че реинтродукцията на белоглавите лешояди, започната от екипа на Фонда за дивата флора и фауна ще продължи успешно, а завърналите се египетски лешояди ще открият удобна гнездова ниша.

Подобряването на естествени скални ниши и създаването на нови такива е широко използвана практика в опазването на редица застрашени скалогнездещи видове птици, сред които калифорнийския кондор и прерийния сокол в САЩ, плешивия ибис в Турция, сокола скитник в Германия и САЩ, скалния орел в Япония и Словакия, ястребовия орел в Испания и др.
В България методът е използван за пръв път през 1994 г. за поправяне на разрушила се гнездова ниша на египетски лешояд в Странджа, като впоследствие двойката отново гнезди в подобреното гнездово място.