[ 2009-10-27 10:31:05 ]

Календар на БДЗП за 2010 г.

Calendar

БДЗП издаде календар за 2010 г., който популяризира опазването на египетския лешояд. Календарът е предназначен за разпространение главно сред местните хора и институции в гнездовите райони на египетския лешояд в България. Целта на календара е да повиши обществената загриженост за опазването на най-бързо намаляващият вид хищна птица в Европа, за който има реална опасност до 2030 г. да изчезне като гнездящ вид от фауната на България.

До 14.12.2009 г., всички членове на БДЗП, които подновят членството си за 2010 г., както и всички новозаписани членове, могат да получат по един брой от календара от най-близките регионални офиси на дружеството и от природозащитните центрове Пода и Маджарово.

Календара е издаден в рамките на проект „Опазване на египетският лешояд като флагов вид птица в Източна България”, финансиран от Rufford Small Grants Foundation.

Египетският лешояд на календара е заснет на 4.07.2009 г. от Светослав Спасов и е мъжката птица от двойка гнездяща в околностите на гр. Маджарово в Източните Родопи. През 2009 г. лешояда беше идентифициран дори от голямо разстояние поради характерните повредени върхове на 6-то и 7-о десни първостепенни махови пера. Двойката отгледа едно малко, което на 22.07.2009 г. беше опръстенено и му бяха взети проби за токсикологични изследвания. В средата на август малкото излетя успешно от гнездото, а последно в гнездовия район беше наблюдавано на 3.09.2009 г. придружавано от двойката възрастни. Осем дни по-късно на 11.09.2009 г. на път към местата за зимуване в Африка, малкото опръстенено с цветен пръстен заедно с друго опръстенено в Родопите малко, са наблюдавани на площадката за подхранване на лешояди в Националния парк Дадя в Североизточна Гърция, на около 65 км юг-югоизточно от Маджарово.