[ 2009-12-09 12:48:11 ]

Научна експедиция на БДЗП търси зимуващите египетски лешояди в Африка.

Expedition

Египетският лешояд е най-застрашеният вид хищна птица в Европа. В България за последните 7 години той намалява наполовина, като в момента у нас са останали едва 31 двойки. Докато заплахите за вида на Балканите са в голяма степен известни, то почти нищо не се знае за причините за високата смъртност сред основните места за зимуване в Африка.

Ако не се сложи НАЧАЛО на една нова, положителна тенденция е твърде възможно до 2030 г. египетският лешояд да е изчезнал вид от фауната на България!

Ето за това екип на БДЗП разработи програма за проучване на заплахите за вида по време на миграцията през Близкия Изток и зимуването Африка. Първата научна експедиция в Турция допринесе за проучване на миграционния път на египетските лешояди.

На 4 декември 2009 научна експедиция потегли за Африка – Цел на експедицията е т. нар. АФАРСКИ ТРИЪГЪЛНИК на границата на Етиопия и Джибути.


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ЕКСПЕДИЦИЯТА

1. Да се открият причините за високата смъртност на египетски лешояди в най-голямото струпване на зимуващи птици в Етиопия и Джибути.

2. Да се определят необходимите спешни дейности за опазване на зимуващите египетски лешояди в Афарския триъгълник.


Афарският триъгълник е равнинна област с полупустинен до полустепен ландшафт, разположена в най-северната част на Големия африкански разлом на територията на Етиопия и Джибути. От запад и юг районът е ограден от Етиопската планинска земя, а на североизток граничи с Червено море.
Районът е обитаван от номадската етническа група Афар, чийто представители се препитават основно със скотовъдство и отглеждат повече от 11 млн. глави домашни животни. Предполагаемият висок естествен отпад сред добитъка осигурява изобилна хранителна база и вероятно поради тази причина Афарският триъгълник е най-предпочитаният в Африка район за зимуване на египетските лешояди. Тук зимуват птици от най-отдалечени области на Европа и Азия.
Скорошна информация алармира за висока смъртност сред египетските лешояди в Афарския триъгълник, но причините са неизяснени и липсват детайлни количествени данни.
За бъдещото опазване на египетския лешояд е необходимо незабавно проучване на причините за високата му смъртност в най-важното място за зимуване в Африка!

УЧАСТНИЦИ В ЕКСПЕДИЦИЯТА

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ, Ръководител - Координатор на дейностите по опазване и изследване на египетския лешояд в Българско дружество за защита на птиците. Опит в международни орнитологични експедиции в Джунгарската пустиня, Китай (2006 г.), Мала Азия (2007 и 2009 г.), Европейска Турция (2008 г.). От 1998 г. насам участвал в голям брой природозащитни проекти в България, главно в областта опазване на хищните птици. Биолог-магистър, завършил Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Автор на 19 научни публикации.

ВЛАДИМИР ДОБРЕВ – ръководи мониторинга на египетския лешояд в Източните Родопи. Участие в орнитологична експедиция за проучване миграцията на египетския лешояд в Мала Азия (2009 г.), специализация „токсикологични изследвания на хищни птици“ в Испания (2008 г.), умения за скално катерене и рапелинг. IV-и курс студент по екология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

ЦВЕТОМИРА ЙОЦОВА – Експерт токсикологични изследвания, участва в опръстеняването и вземането на проби от 45 малки на египетски лешояд през 2007-2009 г. в България. Участие в орнитологична експедиция за проучване миграцията на египетския лешояд в Мала Азия (2009 г.). Отговорник PR и комуникации на проект „Египетски лешояд”. IV-и курс студентка по биология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.


ФИНАНСИРАНЕ
Отправяме апел към потенциалните дарители и спонсори за набиране на сумата от 9 000 EUR, която ще покрие разходите за самолетните билети, наем на автомобил, издаване на визи, ваксинации, гориво и храна.
Дори и малки дарения ще бъдат огромна помощ за нас!

Дарение чрез банков превод се извършва по следната сметка:
IBAN: BG40 RZBB 9155 1060 1073 08 BIC: RZBB BGSF
Райфайзен Банк България ЕАД
Адрес: ул. Гогол №18/20, 1504 София, България
Титуляр: Българско дружество за защита на птиците

В полето „детайли за банковия трансфер”, моля отбележете: „дарение за експедиция египетски лешояд 2009-2010”
Всички дарители ще получат сертификати за направените дарения!


Получихме първата информация от експедицията за открити над 300 египетски лешояда, нощуващи по високоволтови стълбове.

На страницата на БДЗП ще ви информираме редовно за новините от Африка.

Благодарим на всички, дарили средства за провеждането на експедицията до момента!

За повече информация:
Стойчо Стойчев, Директор по природозащитата
0878 599375, stoycho.stoychev@bspb.org

Ивайло Цвети Влади
Ивайло Цвети Влади
Афарският триъгълник
Афарският триъгълник