[ 2010-03-02 14:10:51 ]

БДЗП печели проекти за изследване на заплахите за египетския лешояд в Африка.

Vulture in Africa

През февруари БДЗП спечели два проекта за изследване на заплахите за египетския лешояд в местата му за зимуване в Африка. Първият проект предвижда експедиция през септември 2010 г. до Североизточен Судан и е финансиран от African Bird Club (http://www.africanbirdclub.org/). Вторият проект е за експедиция през месец декември 2010 г. до Джибути, Еритрея и Етиопия, финансиран от Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund (http://www.mbzspeciesconservation.org/), а при възможност експедицията ще бъде разишрена и до райони в Северна Кения и Уганда.
Необходимост от изследване на заплахите за египетския лешояд в Африка

Египетският лешояд е мигриращ вид, който прекарва зимата в Африка, южно от Сахара главно в т. нар. Сахелски пояс. Птиците напускат местата за гнездене през август-септември и се връщат от края на март до май, а част от младите остават до третата си година в Африка.
В резултат на мониторинга на Балканската популация на египетския лешояд в България и Македония в периода 2004-2009 г. се установи, че през пролетта значителен процент от възрастните птици не се завръщат от Африка. В последните години все повече се затвърждава предположението, че изчезването на египетския лешояд се обуславя главно от заплахи по време на неразмножителния период извън територията на България.

Експедиция до Североизточен Судан
Проекта „Изследване на числеността и заплахите за мигриращите египетски лешояди по крайбрежието на Червено море в Судан” е в партньорство със Sudanese Wildlife Society.
С площ от 2,5 млн км² Судан е най-голямата страна в Африка. Днес в Судан е останал само спомена за някога високата численост на осем вида лешояди, установени в тази страна. Понастоящем всички видове лешояди са изключително редки в по-голямата част от страната или напълно изчезнали от огромни райони.
По време на три кратки посещения в Порт Судан (през 1982, 1983 и 2005 г.), немски орнитолог установява повече от 60 загинали от токов удар египетски лешояда под десеткилометрова електропреносна линия. В последните 30 години този електропровод твъде вероятно е причинил смъртта на стотици египетски лешояди, които са използвали района като място за временно спиране по миграционния път и са се хранили на сметищата и кланиците на Порт Судан, който е най-големият град по западното крайбрежие на Червено море. Вероятно този електропровод е в значителна степен причина за намалението на Източноевропейските и Западноазиатски популации на египетския лешояд, които всяка есен и пролет прелитат над западните брегове на Червено море.

Експедиция до Джибути, Еритрея и Етиопия
Проекта „Преброяване на зимуващата популация и оценка на заплахите за египетския лешояд в най-голямото струпване на зимуващи птици в Африка”, е спечелен от Фондацията за опазване на лешоядите, а БДЗП отговаря за полевото изпълнение на експедицията. Експедиция на БДЗП през 2009 г. до Афарския триъгълник в Североизточна Етиопия откри зимуваща популация на египетски лешояди от поне 1600-1700 птици. Въпреки това местата зи зимуване на вида в Джибути, Еритрея, Южна Етиопия, Северна Кения и Уганда все още остават почти напълно неизвестни, а за заплахите по тези места може само да се предполага.

Цели на проектите
Експедициите целят да се планират спешни природазащитни мерки за опазване на мигриращата и зимуваща популация на египетския лешояд в Източна Африка, а дейностите включват изследване на миграционният път, откриване на местата за зимуване, установяване на численоста и заплахите за мигриращите птици и изграждане на експертен капацитет на местно ниво за извършване на бъдещи природозащитни дейности за вида.