ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ‛ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО“ [ 2010-03-05 12:24:52 ]

Заповядайте на 09 март (вторник), от 18.30 ч. в зала 163 на Биологически факултет на СУ Св.Климент Охридски” на презентация на тема: "В търсене на причините за изчезване на египетския лешояд - експедиция в Етиопия". ЛЕКТОР: Цветомира Йоцова – БДЗП.

За повече информация: Яна Гочева - тел. 0888792747, e-mail: iana.gocheva@biodiversity.bg