[ 2010-04-16 13:44:05 ]

Стартира охраната на едно от гнездата на Египетския лешояд.

Vulture in Africa

Вече 15-ти ден Димитър Неделчев - активен доброволец на БДЗП охранява едно от рисковите гнезда на египетския лешояд в Северна България. През миналата година двойката лешояди не успя да излюпи своите малки, вероятно поради човешко безпокойство. Поради тази причина Митко е застанал на безопасно разстояние от гнездото с видимост към скалата, където гнездят лешоядите и вече е изписал почти цяла тетрадка с ценна информация за гнездовата биология на вида. Освен като ежедневна охрана, Митко наблюдава и пролетната миграция, която до момента е слабо проучена в този район от страната район                                                                                                                                                                                                                     Дейностите по проучването на птиците в района са подпомогнати от проект „Опазване на ключови местообитания за световно застрашени видове птици в долното течение на р. Дунав”, изпълнявани от БДЗП Свищов.


Ако имате желание по някакъв начин да помогнете за опазването на вида, моля свържете се с Ивайло Ангелов:

тел.за връзка: 0878599381
http://ivailo.angelov@bspb.org