Египетският лешояд спечели нови приятели в Американския колеж в София [ 2010-05-18 16:23:38 ]

Символът на БДЗП и една от най-застрашените птици в Европа – египетския лешояд - спечели нови приятели. Ивайло Ангелов представи вида, заплахите за съществуването му и дейностите за опазване на БДЗП в презентация в Американския колеж в София. Членовете на екоклуба единодушно решиха, че ще подкрепят БДЗП според силите и възможностите си, за което им благодарим!