Нова методика за подхранване на египетските лешояди [ 2010-06-07 11:52:39 ]

През 2010 г. БДЗП започна пилотно експериментиране на нова схема за подхранване популацията на застрашените египетски лешояди. Новото в методиката е, че се използват малки количества храна (до 1 кг.), които се поставят на специално избрани места. Подхранването е необходимо, за да се осигури допълнително количество безопасна храна, като по този начин се допринесе за повишаване на гнездовия успех и намаляване на риска от отравяне.

През месеците април и май бяха направени общо 30 подхранвания, като в 19 от 22 случая с проведени последващи наблюдения, лешоядите бяха наблюдавани да се хранят. БДЗП планира разширяване на обхвата и интензивността на подхранването в периода след излюпване на малките.

За извършване на дейността изказваме благодарности на Димитър Неделчев, Живко Барзов, Радослав Цветков, Виктор Василев, Милена Миланова, Петър Маджаров, Анна Станева, Ивайло Димчев. Благодарим и на Димитър Георгиев от фирма „Неофрон” и на Милко Белберов и Геогри Георгиев от дирекцията на Природен парк Русенски Лом.

Дейността е финансирана от Rufford Small Grants Foundation, Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите и фирма Неофрон ЕООД.