Проект финансиран от The Rufford Small Grants Foundation приключи успешно [ 2010-08-12 18:01:23 ]

Успешно приключи проектът „Мерки за опазване на египетския лешояд в Източна България” изпълнен от БДЗП за периода 2009-2010г., с ръководител Ивайло Ангелов. Проектът се финансира от фондация Ръфорд малки грантове Rufford Small Grants Foundation за опазване на природата. Успешно бяха постигнати целите и задачите заложени по проекта. Сред най-важните резултати са опръстеняване с цветни и стандартни алуминиеви пръстени на 10 млади птици както и взимането на токсикологични проби, изпратени за анализ в Испания. Чрез прилагането на нова схема за подхранване на птиците проектът допринесе за опазването на популацията на египетски лешояд в североизточна България както и за повишаване на гнездовия успех.

Повишен беше експертният капацитет за дългосрочно опазване на вида: 4-ма студенти, живеещи в гнездови райони (Владимир Добрев, Добромир Добрев, Волен Аркумарев, Цветомира Йоцова), взеха активно участие в различни полеви консервационни и изследователски методи, а едновременно с това се запознаха и с отговорностите и спецификата на работата сместните общности. Също така продължиха образователните дейности целящи повишаване на обществената информираност и съпричастност към заплахите за египетския лешояд и нуждата от опазването му. Бяха отпечатани повече от 1000 цветни календара за 2010 г., апелиращи за опазването на вида, които вече са разпространени сред кметства, училища, читалища, животновъди, магазини, заведения и местни хора от различни групи. Календари получиха и над 100 члена на БДЗП.

Documents to download Size Type
Conservation Measures for a Flagship Bird Species in the East of Bulgaria - The Egyptian Vulture. Final Report, 2010. 2505.69 Kb pdf
Conservation Measures for a Flagship Bird Species in the East of Bulgaria - The Egyptian Vulture. Additional Report with photos, 2010. 157.46 Kb pdf