4-ти септември – Международния ден на лешоядите [ 2010-09-07 17:19:48 ]

Прощъпулник за младите египетски лешоядчета

Всяка година 4-ти септември – Международния ден на лешоядите – почти съвпада и с техния прощъпулник. Младите птици напускат гнездата и се подготвят за самостоятелен живот. За „подарък” вече няколко години поред те получават и специални пръстени от екипа на БДЗП.

По вече установена традиция тази година през месеците юли и август екип на БДЗП опръстени всички известни малки египетски лешоядчета в България. Така 25 малки, или цялото тазгодишното поколение на вида в страната се сдобиха с по един стоманен пръстен на десния крак и един пластмасов с идентификационен номер на левия. За последните три години опръстенените лешоядчета са общо 78.

Тази година съвместно с екип на WWF Гърция и Гръцкото орнитологично дружество, бяха опръстенени и други две лешоядчета в гръцката част на Източните Родопи. По пръстените, които остават за цял живот в бъдеще редките птици ще могат безпогрешно да бъдат определяни.

Малкият Спартак пък се сдоби и със сателитен предавател: http://bspb.org/show2.php?id=1638&menu_id=33

В дългосрочен план опръстеняването на всички птици ще даде отговор на изключително важни въпроси като:
Къде загиват повече египетски лешояди – в България или по миграционния път и местата за зимуване ?
Каква е продължителността на живота им ?
Какъв е индивидуалния репродуктивен успех за всяка птица през живота и, има ли зависимост между преживяемостта и качеството на гнездовата територия ?
Колко често се случват смени на партньорите ?
Какъв процент
малки излюпени в Северна България загнездват в Родопите и доколко това е причина за намалението на северната популация ?
Какво е нивото на близкородствено кръстосване ?
и много други.

Надяваме се и чрез информиране за дейността да повишим общественото разбиране и съпричастност за нуждата от опазване на тези толкова застрашени птици.

Основните участници в дейността бяха: Волен Аркумарев, Ивайло Ангелов, Цветомира Йоцова, Владимир Добрев, Добромир Добрев, Илия Илиев, Данаил Аркумарев и Сание Мюмюн от БДЗП клон Хасково, Светослав Спасов от БДЗП София, Стефан Опел и Гай Андерсън от RSPB, Живко Барзов, Яна Барзова и Чавдар Николов от БДЗП Варна, Емилиян Стойнов от Фонд за дивата флора и фауна, Силвия Дюлгерова, Вихра Христова и Тодор Тодоров. Благодарим за помощта и подкрепата на Милко Белберов, Цонка Христова и Георги Георгиев от Дирекция на Природен парк Русенски Лом и Христо Христов от Алпийски клуб Еделвайс. На всички изказваме сърдечни благодарности за оказаната неоценима помощ в опазване на египетския лешояд.

Дейността е финансирана от Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите, оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–62-482 и дарение на Барбара Крос и Майкъл Робъртс RSPB.

Снимки: Ивайло Ангелов, Волен Аркумарев, Чавдар Николов, Стефан Опел.

Повече информация за опръстеняването през предходните години може да намерите тук (http://bspb.org/show/1274-33) и тук (http://bspb.org/show2.php?id=980&menu_id=96).


Преглеждане на пръстените преди опръстеняването Милко Белберов-Директора на Природен парк Русенски Лом с лешоядче преди да бъде върнато в гнездото Най-късно излюпеното малкото в България с по-голямото си братче или сестриче и аномална разлика във възрастта им Гледка от гнездото на свечеряване
Преглеждане на пръстените преди опръстеняването Милко Белберов-Директора на Природен парк Русенски Лом с лешоядче преди да бъде върнато в гнездото Най-късно излюпеното малкото в България с по-голямото си братче или сестриче и аномална разлика във възрастта им Гледка от гнездото на свечеряване
Спасеното малко-неговата история ще бъда разказана по-късно Две малки преди да бъдат върнати обратно в гнездото Не е лесно да си световнозастрашен вид За слагането на пластмасовите пръстени се използва уникален инструмент
Спасеното малко-неговата история ще бъда разказана по-късно Две малки преди да бъдат върнати обратно в гнездото Не е лесно да си световнозастрашен вид За слагането на пластмасовите пръстени се използва уникален инструмент
Преглед качеството на поставяне на стоманения пръстен Нерядко скалите са високи, а влизането в гнездото не много лесно В някои дни си имахме и телевизионен екип Подготовка за спускането към гнездото
Преглед качеството на поставяне на стоманения пръстен Нерядко скалите са високи, а влизането в гнездото не много лесно В някои дни си имахме и телевизионен екип Подготовка за спускането към гнездото
Опръстенено малко дни преди да направи първия си полет
Опръстенено малко дни преди да направи първия си полет