Нови данни за миграцията на Спартак [ 2010-10-01 03:11:15 ]

На 13.09.2010г. Спартак беше забелязан да се храни заедно със своето семейство до площадката близо до Маджарово, след което пое по дългия път към южна Африка. Младият египетски лешояд прекоси североизточната част на Гърция, към 14:00 ч. достигна западните покрайнини на Истанбул. В периода до 21.09.2010г. египетският лешояд се скиташе на запад от Анкара, като на 21.09.2010г. летеше вече над южните части на Турция.
Надяваме се, че Спартак успешно ще прекоси така опасния за грабливите птици Среден Изток.