Експедиция на БДЗП търси египетските лешояди в Судан [ 2010-10-05 13:30:42 ]

Египетският лешояд е най-застрашеният вид хищна птица в Европа. В България за последните 7 години той намалява наполовина, като в момента у нас са останали едва 33 двойки. Докато заплахите за вида на Балканите са в голяма степен известни, то почти нищо не се знае за причините за високата смъртност сред основните места за зимуване в Африка. Първите научни експедиции в Турция и Етиопия през 2009 г. допринесоха за проучване на миграционния път на египетските лешояди  и едно от местата за зимуване на вида в Източна Африка . На 24 септември 2010 на път за Судан потеглиха Ивайло Ангелов и Илия Илиев, като основните цели на престоя им там ще бъдат:

1. Да се проучи електропреносната мрежа, причина за високата смъртност на египетски лешояди в известно още от 80-те години място за струпване на вида по време на миграция на брега на Червено море.
2. Да се определят необходимите спешни дейности за опазване на мигриращите в района египетски лешояди.
3. Да се проучат други важни места за струпване по време на миграция и потенциалните заплахи за вида.

Участници в експедицията от българска страна са Ивайло Ангелов и Илия Илиев.

Ивайло Ангелов е Координатор на дейностите по опазване и изследване на египетския лешояд в Българско дружество за защита на птиците. Участвал е в международни орнитологични експедиции в Джунгарската пустиня, Китай (2006 г.), Мала Азия (2007, 2009 и 2010г.), Европейска Турция (2008 г.) и Етиопия (2009 г.). От 1998 г. насам участвал в голям брой природозащитни проекти в България, главно в областта опазване на хищните птици. Биолог-магистър, завършил Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Автор на 19 научни публикации.


Илия Илиев е член на БДЗП, фотограф и виедооператор. С дългогодишен опит във филмирането на събития в полеви условия, Илия отговаря за документирането на лента на случващото се по време на експедицията. През годините Илия е участвал в създаването и отпечатването на голям брой от информационните материали на БДЗП Хасково.
Проектът „Изследване на числеността и заплахите за мигриращите египетски лешояди по крайбрежието на Червено море в Судан” е в партньорство със Sudanese Wildlife Society.


С площ от 2,5 млн км² Судан е най-голямата страна в Африка. Днес в Судан е останал само спомена за някога високата численост на осем вида лешояди, установени в тази страна. Понастоящем всички видове лешояди са изключително редки в по-голямата част от страната или напълно изчезнали от огромни райони.
По време на три кратки посещения в Порт Судан (през 1982, 1983 и 2005 г.), немски орнитолог установява повече от 60 загинали от токов удар египетски лешояда под десеткилометрова електропреносна линия. В последните 30 години този електропровод твърде вероятно е причинил смъртта на стотици египетски лешояди, които са използвали района като място за временно спиране по миграционния път и са се хранили на сметищата и кланиците на Порт Судан, който е най-големият град по западното крайбрежие на Червено море. Вероятно този електропровод е в значителна степен причина за намалението на Източноевропейските и Западноазиатски популации на египетския лешояд, които всяка есен и пролет прелитат над западните брегове на Червено море.


Получихме първата информация от експедицията за открити около 17 убити от ток египетски лешояда в района на проучването.


На страницата на БДЗП ще ви информираме за окончателните резултати след края на експедицията на 6.10.2010 г. и завръщането на екипа от Судан.

Допълнителна информация за експедицията в Судан:

http://haskovo.net/?module=video&action=list&id=69728&next=&cat=24

novaTV


Среща на експедицията с Администрацията за дивата природа в Хартум, Судан. Ивайло Ангелов Илия Илиев
Среща на експедицията с Администрацията за дивата природа в Хартум, Судан. Ивайло Ангелов Илия Илиев