Смъртоносен капан за египетските лешояди в Африка [ 2010-10-11 10:54:50 ]

Съвместна експедиция на БДЗП и Суданското дружество за дивите животни (25.IX-5.X.2010 г.) откри 17 загинали от токов удар индивида от застрашения от изчезване в България египетски лешояд. Крайбрежието на Червено море в Североизточен Судан бе основният целеви район на проучвателната експедиция.


Откритието на изключително високия брой загинали лешояди, намерени под електропровод в околностите на град Порт Судан, потвърждава отдавна известна заплаха за вида там, която все още продължава да взема голям брой жертви. Още през далечните 1982-1983 г. под същия електропровод, немският орнитолог Герхард Николаус (автор на книгата Птиците на Судан), открива близо 55 загинали египетски лешояда, а при следващо посещение 21 години по-късно, намира други 5. Установените през годините до сега близо 80 загинали от токов удар египетски лешояди, със сигурност са само върха на айсберга и имайки предвид, че електропроводът е бил построен още през 50-те години, със сигурност той е причинил смъртта на много стотици, а вероятно и повече от хиляда египетски лешояда. В миналото районът на Порт Судан е бил най-значимото място за почивка и хранене на вида в страната по време на изтощителния есенен прелет. Но въпреки, че експедицията беше изпълнена в периода с пикова миграция на египетските лешояди, те бяха установени в много ниска численост.


Сред досега установените жертви на електропровода са не само египетските лешояди, но и лешояди орику, степни орли, а при експедицията беше открит загинал под опасните стълбове и дотогава неустановеният за Судан ястребов орел.


Предполагаемата повишена смъртност по миграционния път и в местата за зимуване, е отдавна считана за една от главните причини в комплекса от заплахи, водещи до бързото намаление на египетските лешояди на Балканите. Данни от мониторинга на вида в България и Македония в последните 8 години сочат, че напролет значителна част от възрастните птици не се завръщат в традиционните си гнездови места.


За египетските лешояди е добре известно, че често по време на миграцията и зимуването си предпочитат да нощуват на електрически стълбове. Електропроводът, причиняващ смъртта на толкова много лешояди от световнозастрашения вид, е разположен в близост до привличащи птиците големи животновъдни ферми, простиращи се на площ от няколко квадратни километра. Освен това до миналата година това е бил и единственият електропровод, излизащ далеч извън границите на града и по този начин предлагащ атрактивно място за нощувка на птиците. Електопреносната линия снабдява с електричество и осигурява работата на помпи във вододайната зона, които снабдяват с вода почти 500-хилядния пристанищен град. Допускаме възможността десетилетното въздействие на опасния електропровод в ключовото място за почивка на вида, да е причина за почти пълното изчезване на популацията египетски лешояди, традиционно мигриращи по западните брегове на Червено море и гнездещи в Източна Европа и Азия. Като следствие от резултатите от експедицията, огромен приоритет в бъдещото опазване на вида, е изолирането на опасните стълбове край Порт Судан и убеждаване на Суданската електрическа компания да използва безопасен модел стълбове.


Все още не е известно доколко българските птици използват този миграционен път, но се надяваме, че бъдещите изследвания с методите на сателитната телеметрия ще ни разкрият повече и ще позволят по-добро планиране на мерките за опазване, неизбежно прехвърлящи държавните граници.


Изказваме благодарност на Суданската администрация за дивите животни, която осигури безпрепятствено и безопасно изпълнение на експедицията. За финасовата помощ за реализирането на експедицията благодарим на African Bird Club, Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, Stitching Vulture Conservation Foundation и Кралското дружество за защита на птиците, Великобритания.


[ 2009-12-19 01:47:14 ]