БДЗП участва в Националното състезание по природни науки и екология [ 2010-10-27 17:41:02 ]

БДЗП се включи в Националното състезание по природни науки и екология, организирано от Министерството на образованието, младежта и науката в гр. Кърджали. Двудневното съревнование представи училищни проекти от цялата страна, които дават възможност на учениците, които ги изпълняват, да получат висока оценка, с която да кандидатстват в избрано от тях висше учебно заведение. Осем членно жури от университетски преподаватели, експерти от министерството и учители имаха нелеката задача да отличат най-добрите проекти на младежите.

Тази година състезателите бяха от близо 50 училища от цялата страна, като за наша радост, повече от половината от проектите бяха в областта на биологията и опазването на околната среда. Още по-радостен е фактът, че екипът на БДЗП, който се занимава с проучването и опазването на египетския лешояд, имаше свой участник. Сание Мюмюн представи отлично работата си по проекта „Мерки за опазването на египетския лешояд, като флагов вид в Източна България” и бе отличена подобаващо от комисията с една от най-високите оценки.

БДЗП бе поканено като гост от домакините и организатори на състезанието - Регионалния инспекторат по образованието в град Кърджали. От своя страна експертите от БДЗП предоставиха допълнителна награда на всички учители и ръководители на проекти - образователното ръководство, посветено на опазването на царския орел и ловния сокол. Образователното помагало бе издадено в рамките на първия за България проект по програма LIFE+ на Европейския съюз „Опазване на царския орел и ловния сокол и ключовите за тях места от мрежата Натура 2000”.