Нови данни за египетските лешояди в Етиопия [ 2010-12-22 16:40:46 ]

Успешно приключи втора поредна експедиция в Етиопия на БДЗП и Етиопското дружество за дивата природа (EWNHS)/BirdLife Ethiopia. Експедицията бе в състав Ивайло Ангелов, Николай Терзиев (БДЗП), Бруктавит Абду и Тесфай Бикила (шофьор) от EWNHS,  Алазар Дака (WildCODE), Самсон Зелек (EWNHS).

Основните резултати са следните:


• Потвърден е високият брой зимуващи египетски лешояди на територията на Афарският триъгълник, които бяха установени при миналогодишната експедиция. За еднакъв отрязък от същият район на изследване през 2009 г. бяха преброени 1358 египетски лешояда, а през тази година 1400. Данните от интервютата с местни хора затвърждават извода от миналата година, че понастоящем територията на Афарският триъгълник е сравнително безопасно място за зимуване на египетските лешояди.
• Тревога за бъдещето на едрите хищни птици, буди разрастващата се в Етиопия електропреносна мрежа, изградена в голяма степен от опасни за птиците стълбове.
• В Южна Етиопия и Рифтовата долина са установени опасни за лешоядите практики за контрол на скитащите кучета. В три общини беше регистрирано ползване на отрови, а в две от тях бяха намерени отровени лешояди.
• За първи път в Африка е наблюдавана птица от индийският подвид на египетския лешояд (N. percnopterus ginginianus). Това наблюдението разширява предполагаемия район, от който произхождат зимуващите лешояди в Афарския триъгълник до Пакистан и Индия на изток.
Резултатите от трите експедиции в Африка (Етиопия 2009 и 2010 и Судан 2010) ще бъдат публикувани в отчет, който ще набележи приоритетите за бъдеща работа в опазването на египетския лешояд и останалите лешоядни видове в Етиопия и Судан. Отчетът ще бъде достъпен на сайта на БДЗП до края на месец февруари 2011 г.
Експедицията е финансирана от Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund и Фондацията за опазване на лешоядите


1.	Възрастни египетски лешояди готвещи се за нощувка на електрически стълб 2.	Група нощуващи млади и възрастни на електрически стълб в близост до нац. парк Янгуди Раса 3.	Бруктавит Абду интервюира местен жител от племето ерборе в Югозападна Етиопия 4.	През пресъхналото езеро Стефани на границата с Кения. Водача Сика от племето ерборе посочва посоката към местата за водопой на домашните животни
1. Възрастни египетски лешояди готвещи се за нощувка на електрически стълб 2. Група нощуващи млади и възрастни на електрически стълб в близост до нац. парк Янгуди Раса 3. Бруктавит Абду интервюира местен жител от племето ерборе в Югозападна Етиопия 4. През пресъхналото езеро Стефани на границата с Кения. Водача Сика от племето ерборе посочва посоката към местата за водопой на домашните животни
5.	Кланицата в гр. Ауаса 6.	Хора от племето хамър 7.	Един египетски лешояд беше специално изпратен за да ни позира 8.	Позиращият лешояд отблизо
5. Кланицата в гр. Ауаса 6. Хора от племето хамър 7. Един египетски лешояд беше специално изпратен за да ни позира 8. Позиращият лешояд отблизо
9.	Индивид от индийският подвид на египетския лешояд наблюдаван в Етиопия 10.	Петниста хиена загинала от сблъсък с кола в околностите на Адис Абеба 11.	Дебелоклюни гарвани, бабуин гелада и брадат лешояд-ендемични видове и подвид за Етиопската планинска земя 12.	Рюпелов лешояд, качулати лешояди и щъркел марабу на сметище
9. Индивид от индийският подвид на египетския лешояд наблюдаван в Етиопия 10. Петниста хиена загинала от сблъсък с кола в околностите на Адис Абеба 11. Дебелоклюни гарвани, бабуин гелада и брадат лешояд-ендемични видове и подвид за Етиопската планинска земя 12. Рюпелов лешояд, качулати лешояди и щъркел марабу на сметище
13.	Пейзаж от Етиопската планинска земя 14.	Антилопи орикс в нац. парк Ауаш 15.	Част от екипа след приключване на работата в Афарският триъгълник
13. Пейзаж от Етиопската планинска земя 14. Антилопи орикс в нац. парк Ауаш 15. Част от екипа след приключване на работата в Афарският триъгълник