Партньори

Основни национални партньори

Природен парк „Русенски лом”

http://www.lomea.org/

ФПС „Зелени Балкани”

http://www.greenbalkans.org/

Дружество за защита на хищните птици

http://www.bpps.org/

Фонд за дивата флора и фауна

http://fwff.org/

Българска фондация биоразнообразие

http://www.bbf.biodiversity.bg/

Новото тракийско злато

http://newthraciangold.eu/?lng=bg

Туристическо и природозащитно дружество "Орлови скали"

www.orloviskali.eu

 

Основни международни партньори

Кралско дружество за защита на птиците

http://www.rspb.org.uk/

Гръцко орнитологично дружество

http://www.ornithologiki.gr/index.php?loc=en

WWF Гърция

http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/greece/

Македонско екологично дружество

http://www.mes.org.mk/

Doga Dernegi

http://www.dogadernegi.org/

Етиопско дружество за дивата природа

http://ewnhs.org.et/

Суданско дружество за дивите животни

 

Нигерийски орнитологичен институт

http://www.aplori.org/frameset1.htm